வயது வந்தோருக்கான தனிப்பட்ட முகமூடி செலவழிப்பு அல்லாத நெய்த துணி பச்சை நிறம் CE Cer - HHO தொழிற்சாலை
சூரத், குஜராத்
6 மணி நேரம் முன்பு

வயது வந்தோருக்கான தனிப்பட்ட முகமூடி செலவழிப்பு அல்லாத நெய்த துணி பச்சை நிறம் CE சான்றளிக்கப்பட்டுள்ளது

  • EUR 0,50 €
    அலகு விலை ஐந்து 
கப்பல் புதுப்பித்து கணக்கிடப்படுகிறது.


தூசி எதிர்ப்பு தூசி எதிர்ப்பு களைந்துவிடும் ஏர்லூப் முகம் வாய் முகமூடிகள் முக பாதுகாப்பு அட்டை முகமூடிகள்

www.iMask.ie தயவுசெய்து அளவைத் தேர்ந்தெடுத்து நேரத்தை அனுப்புங்கள்


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்