புஷ்-என்-கோ கேப் OD 8 மிமீ HHO கிட்களில் தண்ணீரை நிரப்ப எளிதானது - HHO தொழிற்சாலை
சூரத், குஜராத்
6 மணி நேரம் முன்பு
புஷ்-என்-கோ கேப் OD 8 மிமீ HHO கிட்களில் தண்ணீரை நிரப்ப எளிதானது - HHO தொழிற்சாலை, லிமிடெட்

புஷ்-என்-கோ கேப் OD 8 மிமீ HHO KIT களில் தண்ணீரை நிரப்ப எளிதானது

  • EUR 1,75 €
    அலகு விலை ஐந்து 
கப்பல் புதுப்பித்து கணக்கிடப்படுகிறது.


முன் நிலையில் பொருத்தப்பட்ட டிபிஎக்ஸ் மற்றும் எக்ஸ்டி எச்ஹெச்ஓ கருவிகளில் தண்ணீரை எளிதாக நிரப்புவதற்கு புஷ்-என்-கோ கேப் ஓடி 8 மிமீ.

வெளி விட்டம் 8 மி.மீ; 

நீளம் 35 மி.மீ;


நாங்கள் பரிந்துரைக்கிறோம்