உள்ளடக்கத்திற்கு செல்க

லியோ சப்பர்

நான் இந்த ஹோ சூப்பர் வாங்கினேன், நிறுவப்பட்டது, எல்லாம் நன்றாக வேலை செய்கிறது. சிறந்த கிட். நன்றி!
அடுத்த கட்டுரை டேரெக் ஃபோர்டு எஃப் -150 ராப்டார்